Noskaidrot cenu

Audita veikšana

Audita veikšana

Mūsu uzņēmums veic uzņēmumu grāmatvedības auditus, analizējot
grāmatvedībā un finanšu atskaitēs uzrādīto datu atbilstību nodokļu likumdošanai un starptautiskajiem grāmatvedības standartiem:

  • Nodokļu audits- nodokļu aprēķināšanas, uzskaites un nomaksas atbilstība LR likumdošanai,
  • Grāmatvedības finansu audits- grāmatvedības uzskaites novērtēšana,dokumentu aprite un uzskaites politika, debitoru/ kreditoru saistību izvērtēšana.
  • Finanšu gada pārskatu revīzijas- sagatavoto Gada pārskatu atbilstība grāmatvedības uzskaites posteņiem, veikto aprēķinu pārbaude.