Noskaidrot cenu

Budžeta konti

Budžeta konti

Konts

Nosaukums

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

LV91TREL1060000110000

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

LV08TREL1060000121000

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

LV37TREL1060000220000

Iekšzemē iekasētais pievienotās vērtības nodoklis

LV37TREL1060000511000

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

LV80TREL1060190935000

Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā maksātāji, kas atbilst likumam "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"

LV75TREL1060000721000

Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā kā saimnieciskās darbības veicēji reģistrētās fiziskās personas

LV41TREL1060000722000

Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā pārējie saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst likumam "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

LV07TREL1060000723000