Noskaidrot cenu

Grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumi

Veicam visu nepieciešamo grāmatvedības ikdienas operāciju uzskaiti atbilstoši LR
likumdošanai:

 • Grāmatvedības politikas izstrāde,
 • Pirmdokumentu pārbaude, iegrāmatošana un noformēšana(izrakstītie un saņemtie rēķini, čeki),
 • Bankas operāciju iegrāmatošana,
 • Kases operāciju uzskaite,
 • Darba algu aprēķins,
 • Pamatlīdzekļu uzskaite,
 • Attiecīgo atskaišu un pārskatu sagatavošana un iesniegšana,
 • Nodokļu aprēķināšana, nodokļu atskaišu un deklarāciju sagatavošana, to iesniegšana valsts iestādēs,
 • Debitoru/ kreditoru uzskaite un kontrole,
 • Materiālo vērtību inventarizācija,
 • Nepieciešamo atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai,
 • Grāmatvedības uzskaites atjaunošana par iepriekšējiem periodiem,
 • Sadarbība ar revidentiem.
 • Citi grāmatvedības pakalpojumi.

Ikviens mūsu klients ir īpašs, ja Jums nebūs laika grāmatvedības dokumentus nogādāt mums, mēs aizbrauksim pie Jums!