Noskaidrot cenu

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Apraksts

Normatīvais akts

Likmes 2019.gadā

Likmes 2020. gadā

Minimālā mēneša darba alga

MK 27.08.2013. Nr.665 Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi

430 EUR mēnesī

430 EUR mēnesī

Stundas tarifa likme

Pēc aprēķina

Pēc aprēķina

Pusaudžiem stundas tarifa likme

Pēc aprēķina

Pēc aprēķina

Darbinieki, kas pakļauti riskam, kuriem darba laiks ir 7 stundas dienā un 35 stundas nedēļā

Pēc aprēķina

Pēc aprēķina

Neapliekamais minimums

MK noteikumi Nr.6760 Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai (MK noteikumi Nr.676)

230 EUR mēnesī(ienākumiem līdz 440 EUR)

300 EUR mēnesī(ienākumiem līdz 500 EUR)

Neapliekamais minimums pensionāram(darba devējs nepiemēro strādājošam pensionāram)

Likums Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (likums par IIN)
12.panta 5.daļa

270 EUR mēnesī

300 EUR mēnesī

Atvieglojumi par apgādājamām personām

MK noteikumi Nr.676

230 EUR mēnesī

250 EUR mēnesī

Atvieglojumi I un II grupas invalīdam

MK noteikumi Nr.676 Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

154 EURmēnesī

154 EUR mēnesī

Atvieglojumi III grupas invalīdam

120 EUR mēnesī

120 EUR mēnesī

Politiski represētai personai un nacionālās pretošanās kustības dalībniekam

154 EUR mēnesī

154 EUR mēnesī

IIN no darba algas

Likums par IIN
15.pants

20% (mēneša ienākumi līdz 1667 EUR);23%(mēneša ienākumi , kas pārsniedz 1667 RUR);31.4%(gada ienākumi, kas pārsniedz 62800 EUR); 23%(ja nav algas nodokļa grāmatiņa) 

20% (mēneša ienākumi līdz 1667 EUR);23%(mēneša ienākumi , kas pārsniedz 1667 RUR);31.4%(gada ienākumi, kas pārsniedz 62800 EUR); 23%(ja nav algas nodokļa grāmatiņa)

IIN no saimnieciskās darbības

20%;23%;31.4%

20%;23%;31.4%

IIN no kapitāla

20 %

20 %

IIN no kapitāla pieauguma

20 %

20 %

IIN nerezidentam no nekustamā īpašuma atsavināšanas

3 %, ieturot izmaksas brīdī

3 %, ieturot izmaksas brīdī

Patentmaksa mēnesī

EUR 50-100

EUR 50-100

rowspan="1">Ienākumi no īpašuma īres vai nomas

Likuma par IIN 15. panta 10. daļa

10%

10%

Aizdevumam pielīdzināms ienākums

Likuma par IIN 15. panta 2. daļa, 11. daļa

20%;23%;31.4%,papildlikme valdes locekļiem 22%

20%;23%;31.4%, papildlikme valdes locekļiem 22%

Samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītais ienākums

Likuma par IIN 15. panta 2. daļa  

20%;23%;31.4%

20%;23%;31.4%

Iznomāta personāla ienākums vai tam pielīdzināts ienākums

Likuma par IIN 15. panta 2. daļa,

23%

23%

Ienākums nerezidentiem no zemu nodokļu un beznodokļu valstīm, no valstīm, ar kurām nav noslēgta nodokļu konvencija

Likuma par IIN 17. panta 17. daļa

23%

23%