Noskaidrot cenu

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Apraksts

Normatīvais akts

Likmes 2013.gadā

Likmes 2014. gadā

Minimālā mēneša darba alga

MK 27.08.2013. Nr.665 Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi

200 Ls mēnesī

320 EUR mēnesī

Stundas tarifa likme

1,203 Ls stundā

1.933 EUR stundā

Pusaudžiem stundas tarifa likme

1,375 Ls stundā

2.209 EUR stundā

Darbinieki, kas pakļauti riskam, kuriem darba laiks ir 7 stundas dienā un 35 stundas nedēļā

1.375 Ls stundā

2.209 EUR stundā

Neapliekamais minimums

MK 29.10.2013. Nr.1210 Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai (MK noteikumi Nr.1210)

45 Ls mēnesī

75 EUR mēnesī

Neapliekamais minimums pensionāram

Likums Par iedzīvotāju ienākuma nodokli(likums par IIN)
12.panta 5.daļa

165 Ls mēnesī

235 EUR mēnesī

Atvieglojumi par apgādājamām personām

MK 29.10.2013 noteikumi Nr.1210

70 Ls mēnesī, no 2013. gada 1. jūlija 80 Ls

165 EUR mēnesī

Atvieglojumi I un II grupas invalīdam

MK 24.09.2013. Nr.932 Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

108 Ls mēnesī

154 EUR mēnesī

Atvieglojumi III grupas invalīdam

84 Ls mēnesī

120 EUR mēnesī

Politiski represētai personai un nacionālās pretošanās kustības dalībniekam

108 Ls mēnesī

154 EUR mēnesī

IIN no darba algas

Likums par IIN
15.pants

24 %

24 %

IIN no saimnieciskās darbības

24 %

24 %

IIN no kapitāla

10 %

10 %

IIN no kapitāla pieauguma

15 %

15 %

IIN nerezidentam no nekustamā īpašuma atsavināšanas

2 %, ieturot izmaksas brīdī

2 %, ieturot izmaksas brīdī

Fiksētais IIN

5%;

Ieņēmumiem, kas pārsniedz 10000 Ls-7%

5 %;

Ieņēmumiem, kas pārsniedz 14229 EUR – 7 %

Patentmaksa mēnesī

Likuma par IIN 15. panta 6. daļa

Ls 30-120

EUR 43-100

Ienākumi no īpašuma īres vai nomas

Likuma par IIN 15. panta 7. daļa

10%

10%

Aizdevumam pielīdzināms ienākums

Likuma par IIN 15. panta 2. daļa, 9. daļa pārejas noteikumi 90 p.

-

24% papildlikme valdes, padomes locekļiem, darbiniekiem 22%

Samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītais ienākums

Likuma par IIN 15. panta 2. daļa, pārejas noteikumi 90 p. 

-

24%

Iznomāta personāla ienākums vai tam pielīdzināts ienākums

Likuma par IIN 15. panta 2. daļa, pārejas noteikumi 90 p.

24%

24%

Mikrouzņēmumu sniegtie darbaspēka nodrošināties pakalpojumi

Likuma par IIN 15. panta 2. daļa, pārejas noteikumi 90 p.

24%

24%

Ienākums no būtiskas līdzdalības ārvalsts sabiedrībā

Likuma par IIN 15. panta 2. daļa, pārejas noteikumi 90 p.

24%

24%

Ienākums nerezidentiem no zemu nodokļu un beznodokļu valstīm, no valstīm, ar kurām nav noslēgta nodokļu konvencija

Likuma par IIN 15. panta 2. daļa, 17. panta 17. daļa, pārejas noteikumi 90 p.

24%

24%