Noskaidrot cenu

Mikrouzņēmuma grāmatvedība

Mikrouzņēmuma grāmatvedība

Veicam mikrouzņēmuma grāmatvedības uzskaiti, neatkarīgi no uzņēmuma juridiskā statusa:

 • SIA
 • Pašnodarbinātajiem
 • Individuālā uzņēmuma īpašniekiem
 • Individuālajiem komersantiem

Sagatavojam mikrouzņēmuma nodokļu deklarācijas un pārskatus:

 • mikrouzņēmumu ceturkšņa nodokļa deklarācijas
 • PVN nodokļa deklarācijas, ja uzņēmums ir PVN maksātājs
 • Gada pārskatu sagatavošana un iesniegšana VID, mikrouzņēmumiem- SIA
 • Un citus nepieciešamos pārskatus

Mikrouzņēmuma grāmatvedība un SIA grāmatvedība - atšķirības.

 • Kļūstot par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju, mikrouzņēmums maksā vienu nodokli 9% no apgrozījuma (ja vien viņš nav arī PVN maksātājs, tad ir jāuzskaita un jāmaksā arī šis nodoklis) un reizi ceturksnī iesniedz deklarāciju. MUN apvieno sevī uzņēmējdarbības riska valsts nodevu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, iedzīvotāju ienākuma nodokli. Kurus grāmatvedības uzskaitē atsevišķi neuzskaita, bet iegrāmato kā vienu nodokli - MUN.
 • Savukārt vienkārši SIA, kas nav mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs, ik mēnesi iesniedz ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem un iedzīvotāju ienākuma nodokli pārskata mēnesī. Pie tam ir vairāk grāmatojumu, lai aprēķinātu algu, jo jāņem vērā vairāki nodokļi - iedzīvotāju ienākuma nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, uzņēmējdarbības riska valsts nodeva, katrs no kuriem ir jāiegrāmato.

Tas arī nosaka galvenās atšķirības mikrouzņēmuma grāmatvedības kārtošanā.

Savukārt mikrouzņēmumiem, kuru juridiskā forma ir pašnodarbinātais, individuālais komersants vai individuālā uzņēmuma īpašnieks, grāmatvedības kārtošanu nosaka:

 • „Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem”.- ja grāmatvedība tiek veikta divkāršā ieraksta sistēmā
 • „Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā”- ja grāmatvedība tiek vesta vienkāršā ieraksta sistēmā