Noskaidrot cenu

Noderīgi raksti

Grāmatvedības kārtošana mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem

1.Mikrouzņēmuma īpašnieks un darbinieki, to informēšana un reģistrēšana VID Reģistrēties par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju un kļūt par mikrouzņēmuma īpašnieku var: SIA dalībnieks,individuālā uzņēmuma īpašnieks, individuālais komersants, fiziskā persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicēja. Mikrouzņēmuma darbinieks ir: mikrouzņēmuma īpašnieks,fiziskā persona, ar kuru ir noslēgts darba līgums,prokūrists. Mikrouzņēmumam ir jāsaņem visu mikrouzņēmuma darbinieku rakstiska...

Vairāk >>

Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

  2011.gada 15.decembrī Saeima pieņēma likumu „Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā”, kas stājas spēkā ar 2012.gada 1.janvāri. Ar grozījumiem Mikrouzņēmumu nodokļa likumā ir veiktas sekojošas mikrouzņēmuma grāmatvedības izmaiņas. 1. Likums ir papildināts ar skaidrojumu, ko nozīmē prombūtnē esošs darbinieks. Darbinieku skaitā neiekļauj personu, kura darba attiecību laikā atrodas prombūtnē (tai skaitā mācību atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, grūtniecības,...

Vairāk >>

Kādas atšķirības ir starp mazkapitāla SIA un vienkārša SIA dibināšanu?

Dibinot mazkapitāla SIA ir jāievēro šādi nosacījumi: visiem jaunās SIA dalībniekiem un dibinātājiem jābūt fiziskām personām, to ir ne vairāk kā pieci.neviena no personām nav jau iesaistīta kādā no mazkapitāla SIA;visai pamatkapitāla summai jābūt ieskaitītai kontā līdz dokumentu iesniegšanai. Atšķirībā no SIA ar pilnu pamatkapitālu, kur jābūt iemaksātai vismaz pusei.katra gada beigās ir jāieskaita 25% no peļņas uzņēmuma pamatkapitālā, līdz tiks sasniegti Komerclikuma 185. panta pirmajā daļā...

Vairāk >>