Noskaidrot cenu

Noderīgi raksti

Atbalsts pašnodarbinātajiem un mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem

Dīkstāves pabalsts

Dīkstāves pabalstam var pieteikties tādas fiziskas personas, kas reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēji un ir veikušas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kā pašnodarbinātās personas vai autoratlīdzības saņēmēji. Tāpat dīkstāves pabalstam var pieteikties arī mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji. Abos gadījumos ir būtiski, ka pēc 2020.gada 14.marta šīs personas dīkstāves periodā nav guvušas ienākumus no saimnieciskās darbības. Dīkstāves pabalsta apmērs pašnodarbinātajiem: • Mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem – 50% apmērā no pēdējo divu noslēgto ceturkšņu (2019. gada otrais pusgads) vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskās darbības, bet ne vairāk kā 700 eiro mēnesī • vispārējā nodokļu režīma maksātājiem un autoratlīdzību saņēmējiem un autoratlīdzību saņēmējiiem – 75% apmērā no pēdējo divu noslēgto ceturkšņu (2019. gada otrais pusgads) ienākumiem pēc VSAOI nomaksas, bet ne vairāk kā 700 eiro mēnesī. Lai pieteiktos dīkstāves pabalstam, pašnodarbinātā persona Valsts ieņēmumu dienestā līdz 2020. gada 25. aprīlim iesniedz dīkstāves pabalsta iesniegumu par laikposmu no 2020. gada 14. marta līdz 31. martam un turpmāk – līdz nākamā mēneša divdesmit piektajam datumam. VID dīkstāves pabalstu piešķir un izmaksā atbilstoši iesniegumā norādītajam dīkstāves periodam uz iesniegumā norādīto pašnodarbinātās personas kontu piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Dīkstāves pabalsts pašnodarbinātām personām var tikt piešķirts uz laika posmu no 2020.gada 14.marta līdz 14.maijam, bet ne ilgāk kā ir spēkā Ministru kabineta lēmums par ārkārtējo situāciju.