Noskaidrot cenu

Mikrouzņēmums

Grāmatvedības kārtošana mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem

1.Mikrouzņēmuma īpašnieks un darbinieki, to informēšana un reģistrēšana VID Reģistrēties par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju un kļūt par mikrouzņēmuma īpašnieku var: SIA dalībnieks,individuālā uzņēmuma īpašnieks, individuālais komersants, fiziskā persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicēja. Mikrouzņēmuma darbinieks ir: mikrouzņēmuma īpašnieks,fiziskā persona, ar kuru ir noslēgts darba līgums,prokūrists. Mikrouzņēmumam ir jāsaņem visu mikrouzņēmuma darbinieku rakstiska...

Vairāk >>

Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

  2011.gada 15.decembrī Saeima pieņēma likumu „Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā”, kas stājas spēkā ar 2012.gada 1.janvāri. Ar grozījumiem Mikrouzņēmumu nodokļa likumā ir veiktas sekojošas mikrouzņēmuma grāmatvedības izmaiņas. 1. Likums ir papildināts ar skaidrojumu, ko nozīmē prombūtnē esošs darbinieks. Darbinieku skaitā neiekļauj personu, kura darba attiecību laikā atrodas prombūtnē (tai skaitā mācību atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, grūtniecības,...

Vairāk >>

Vai mikrouzņēmuma darbinieka ienākumā tiek ieskaitīta kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu un atlaišanas pabalsts?

Jā, mikrouzņēmuma darbinieka ienākumā iekļauj gan kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu, gan arī atlaišanas pabalstu, pamatojoties uz 2011. gada 15. decembrī pieņemtajiem likuma grozījumiem, darbinieka atalgojuma apmērs par šo summu netiek pārsniegts.

Vairāk >>