Noskaidrot cenu

Mikrouzņēmums

Vai mikrouzņēmuma izdevumi tiek ņemti vērā, nosakot ar mikrouzņēmumu nodokli apliekamo ienākumu?

Izdevumi tiek iegrāmatoti mikrouzņēmuma grāmatvedības uzskaitē, bet aprēķinot mikrouzņēmuma nodokli tos neņem vērā, jo nodokli rēķina no ceturkšņa ieņēmumiem.