Noskaidrot cenu

Nodokļi

Kādas atšķirības ir starp mazkapitāla SIA un vienkārša SIA dibināšanu?

Dibinot mazkapitāla SIA ir jāievēro šādi nosacījumi: visiem jaunās SIA dalībniekiem un dibinātājiem jābūt fiziskām personām, to ir ne vairāk kā pieci.neviena no personām nav jau iesaistīta kādā no mazkapitāla SIA;visai pamatkapitāla summai jābūt ieskaitītai kontā līdz dokumentu iesniegšanai. Atšķirībā no SIA ar pilnu pamatkapitālu, kur jābūt iemaksātai vismaz pusei.katra gada beigās ir jāieskaita 25% no peļņas uzņēmuma pamatkapitālā, līdz tiks sasniegti Komerclikuma 185. panta pirmajā daļā...

Vairāk >>

Vai SIA var uz laiku apturēt uzņēmuma saimniecisko darbību?

Ja uzņēmumā nenotiek aktīva saimnieciskā darbība, to var apturēt, iesniedzot VID iesniegumu, par saimnieciskās darbības apturēšanu, kurš ir rakstīts brīvā formā. Šajā laika periodā VID ir jāiesniedz tekošās ikmēneša atskaites pa”0”, kā arī jānodod Gada pārskats. Atsākoties uzņēmuma aktīvai saimnieciskai darbībai, VID iesniedz iesniegumu par saimnieciskās darbības atsākšanu.

Vairāk >>

Vai fiziskai personai ir tiesības pieteikties uz nodokļu atbalsta pasākumu?

Jā, ja nodokļu maksātājam pēc stāvokļa uz 2011. gada 1. septembri ir izveidojies nodokļu pamatparāds, nokavējuma nauda un soda nauda, tad arī fiziska persona var pretendēt uz nodokļu atbalsta pasākumu.

Vairāk >>