Noskaidrot cenu

Nodokļi

Kādas atšķirības ir starp mazkapitāla SIA un vienkārša SIA dibināšanu?

Dibinot mazkapitāla SIA ir jāievēro šādi nosacījumi:

  • visiem jaunās SIA dalībniekiem un dibinātājiem jābūt fiziskām personām, to ir ne vairāk kā pieci.
  • neviena no personām nav jau iesaistīta kādā no mazkapitāla SIA;
  • visai pamatkapitāla summai jābūt ieskaitītai kontā līdz dokumentu iesniegšanai. Atšķirībā no SIA ar pilnu pamatkapitālu, kur jābūt iemaksātai vismaz pusei.
  • katra gada beigās ir jāieskaita 25% no peļņas uzņēmuma pamatkapitālā, līdz tiks sasniegti Komerclikuma 185. panta pirmajā daļā noteiktie 2000 Ls
  • Uzņēmumam ir „mazkapitāla uzņēmuma” statuss, līdz brīdim, kad sasniegta 2000 Ls robeža. Pie tam, nav jāmaksā par ierakstu komercreģistrā un publikāciju Latvijas Vēstnesī, palielinot pamatkapitālu.

Vēl paredzēti papildus atvieglojumi nodevām un maksājumiem reģistrējoties

Tie ir šādi:

  • par reģistrēšanu jāmaksā tikai 15 Ls, 100 Ls vietā;
  • par publikāciju Latvijas Vēstnesī – 12,60 Ls, 24 Ls vietā;
  • par parakstu apliecināšanu – 2,75 Ls;