Noskaidrot cenu

Nodokļi

Nodokļu atbalsta pasākuma likums, tā būtība.

Lai atvieglotu nodokļu maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos nodokļu parādus, kas ir uzkrājušies laika periodā līdz 2011. gada 1. septembrim ar 2012. gada 1. oktobri ir tiesības iesniegt VID iesniegumu par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā un lūgt pagarināt nodokļu atmaksas termiņu līdz 60 mēnešiem. Ja VID tiek pieņemts pozitīvs lēmums par nodokļu parāda pamatsummas nomaksas pagarināšanu, tad tiks dzēstas nokavējuma naudas un 90% soda nauda. VID var piešķirt maksājuma samaksas termiņa pagarinājumu, ņemot vērā sekojošus noteikumus:

1) nodokļu maksājums sadalāms vienādās daļās un tas maksājams reizi mēnesī,
2) nodokļu maksājumi var tikt pagarināti līdz 60 mēnešiem,
3) nodokļu mēneša maksājums ir vismaz 50 Ls katrā nodokļu veidā.