Noskaidrot cenu

Nodokļi

Vai SIA var uz laiku apturēt uzņēmuma saimniecisko darbību?

Ja uzņēmumā nenotiek aktīva saimnieciskā darbība, to var apturēt, iesniedzot VID iesniegumu, par saimnieciskās darbības apturēšanu, kurš ir rakstīts brīvā formā. Šajā laika periodā VID ir jāiesniedz tekošās ikmēneša atskaites pa”0”, kā arī jānodod Gada pārskats. Atsākoties uzņēmuma aktīvai saimnieciskai darbībai, VID iesniedz iesniegumu par saimnieciskās darbības atsākšanu.