Noskaidrot cenu

Pievienotās vērtības nodoklis - Grāmatvedība

Pievienotās vērtības nodoklis

Apraksts

Normatīvais akts

Likmes 2012.gadā

Likmes 2013.gadā

Likmes 2014.gadā

PVN standartlikme

Likums Par pievienotās vērtības nodokli (likums par PVN)
5.panta 1.daļa, no 2013. gada 1. janvāra likuma 41. panta 1. daļas 1. punkts

22 %(līdz 2012. gada 30. jūnijam), 21% (no 2012. gada 1. jūlija)

21 %

21 %

PVN samazinātā likme

12 %

12 %

12 %

Apliekamie darījumi

Likums par PVN
7., 13., 28., 33., 34.pants, no 2013. gada 1. janvāra, likuma 42. panta 1. daļas 2. punkts

0 %

0 %

0 %

PVN elektroenerģija iedzīvotājiem

Likums par PVN
6.2 pants 1.daļa 16.punkts, no 2013. gada 1. janvāra, likuma 42. panta 1. daļas 1.punkts

22 %(līdz 2012. gada 30. jūnijam), 21% (no 2012. gada 1. jūlija)

21 %

21 %

PVN dabasgāze iedzīvotājiem

Likums par PVN6.2 pants 1.daļa 17.punkts, no 2013. gada 1. janvāra 42. panta 1. daļas 1.punkts

22 %(līdz 2012. gada 30. jūnijam), 21%( no 2012. gada 1. jūlija)

21 %

21 %

PVN komerciālā nolūkā importētas preces zem 10 EUR

Likums par PVN
6.pants 1.daļa 7.punkts, no 2013. gada 1. janvāra 53. panta 5. daļa

Neapliek

Neapliek zem EUR 22

Neapliek zem EUR 22

Preču sūtījumus (EK), kas atbrīvots no muitas nodokļa, zem 10 EUR

Likums par PVN
6.pants 1.daļa 6.punkts, no 2013. gada 1. janvāra 53. panta 4. daļa

Neapliek

Neapliek zem EUR 22

Neapliek zem EUR 22

Fiskālā pārstāvja preču iegāde ES

Likums par PVN
28.pants 10.daļa, no 2013. gada 1. janvāra 44. pants

0%

0 %

0 %

PVN taksācijas periods

PVN deklarācijas iesniegšanas termiņš-mēnesis

Likums par PVN 9. pants, no 2014. gada 1. janvāra 115. pants

Ja ar nodokli apliekamie darījumi pirmstaksācijas gadā pārsniedz 35000 Ls, vai ja tiek sniegti pakalpojumi vai veic preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā, piemērojot 0% likmi

Ja ar nodokli apliekamie darījumi pirmstaksācijas gadā pārsniedz 35000 Ls, vai ja tiek sniegti pakalpojumi vai veic preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā, piemērojot 0% likmi

Ja ar nodokli apliekamie darījumi pirmstaksācijas gadā pārsniedz 50000 EUR, vai ja tiek sniegti pakalpojumi vai veic preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā, piemērojot 0% likmi

PVN deklarācijas iesniegšanas termiņš- ceturksnis

Likums par PVN 9. pants, no 2014. gada 1. janvāra 115. pants

Ja ar nodokli apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā ir robežās no 10000 Ls līdz 35000 Ls un netiek veikta preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā

Ja ar nodokli apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā ir robežās no 10000 Ls līdz 35000 Ls un netiek veikta preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā

Ja ar nodokli apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā ir robežās no 14228.72 EUR līdz 50000 EUR un netiek veikta preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā

PVN deklarācijas iesniegšanas termiņš- pusgads

Likums par PVN 9. pants, no 2014. gada 1. janvāra 115. pants

Ja ar nodokli apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā nepārsniedz 10000 Ls un netiek veikta preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā

Ja ar nodokli apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā nepārsniedz 10000 Ls un netiek veikta preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā

Ja ar nodokli apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā nepārsniedz 14228.72 EUR un netiek veikta preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā

 

PVN pārmaksas atmaksa no budžeta

Beidzoties taksācijas gadam, Valsts ieņēmumu dienests pēc pārmaksātās PVN summas novirzīšanas kārtējo un nokavēto nodokļu maksājumu veikšanai likumā „Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā atlikušo PVN pārmaksu atmaksā apliekamās personas norādītajā bankas kontā 10 dienu laikā pēc tam, kad Valsts ieņēmumu dienests apstiprinājis pārmaksāto PVN summu par taksācijas gadu.

Pārmaksāto PVN summu, kas izveidojusies taksācijas periodā, Valsts ieņēmumu dienests atmaksā apliekamās personas norādītajā bankas kontā 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemta PVN deklarācija par taksācijas periodu.

Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības pagarināt pārmaksātās PVN summas atmaksas termiņu arī gadījumos, kad:

  1. Valsts ieņēmumu dienests ir nosūtījis apliekamai personai paziņojumu par datu atbilstības pārbaudi, – līdz dienai, kad Valsts ieņēmumu dienests būs pieņēmis lēmumu par pieprasījuma pamatotību;

  2. 30 dienu laikā pēc PVN deklarācijas par taksācijas periodu saņemšanas ir pieprasīta papildu informācija, kas nepieciešama pārmaksātās PVN summas apstiprināšanai, līdz dienai, bet ne vēlāk kā līdz 75 dienai pēc deklarācijas par taksācijas periodu saņemšanas, kad Valsts ieņēmumu dienests būs pieņēmis lēmumu par pieprasījuma pamatotību.