Noskaidrot cenu

Uzņēmumu reģistrācija

Uzņēmumu dibināšana

Mēs sagatavosim un iesniegsim Uzņēmumu reģistrā ( saskaņā ar izsniegto
pilnvaru)visus uzņēmuma dibināšanai nepieciešamos dokumentus:

  • Iesniegumu,
  • Dibināšanas līgumu,
  • Sabiedrības statūtus, ja SIA dibinātājs ir viena persona- lēmumu par SIA dibināšanu
  • Saņemsim no bankas izziņu par pamatkapitāla apmaksu vai sagatavosim atzinumu par mantisko ieguldījumu,
  • Valdes paziņojumu par juridisko adresi.

Papildus uzņēmuma reģistrēšanai nepieciešamie dokumenti:

  • Kvīts par valsts nodevas apmaksu
  • Kvīts par publikāciju laikrakstā” Latvijas Vēstnesis”
  • Personu apliecinošu dokumentu kopijas

Nepieciešamības gadījumā, veicam jaundibinātā uzņēmuma reģistrāciju Valsts
Ieņēmumu dienestā par PVN maksātāju, veicam EDS lietotāja reģistrāciju, kā arī palīdzēsim veikt izmaiņas jau esošajās komercsabiedrībās. Citi grāmatvedības pakalpojumi.