Noskaidrot cenu

VSAOI

VSAOI

Apraksts

Normatīvais akts

Likmes 2012.gadā

Likmes 2013.gadā

Likmes 2014.gadā

VSAOI darba devēja likme

Likums Par valsts sociālo apdrošināšanu (likums par VSA)
18.pants 1.daļa

24,09 %

24,09 %

23,59 %

Darba ņēmēja likme

11 %

11 %

10,50 %

Darba ņēmējs – pensionārs darba devēja likme

MK 17.02.2013 noteikumi Nr.1503Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem

20,80 %

20,68 %

20,16 %

Darba ņēmējs – pensionārs darba ņēmēja likme

9,50 %

9,45 %

8,96 %

Izdienas pensionārs vai valsts speciālās pensijas saņēmējs darba devēja

22,53 %

22,35 %

21,79 %

Izdienas pensionārs vai valsts speciālās pensijas saņēmējs darba ņēmēja

10,29%

10,20 %

9,69 %

Brīvības atņemšanas vietā darba devēja likme

21,56 %

21,59 %

20,77 %

Brīvības atņemšanas vietā darba ņēmēja likme

9,84 %

9,86 %

9,23 %

Pensionārs brīvības atņemšanas vietā darba devēja likme

18,36 %

18,26 %

17,42 %

Pensionārs brīvības atņemšanas vietā darba ņēmēja likme

8,38 %

8,34 %

7,74 %

Pašnodarbinātais

32,46 %

32,17 %

31,06 %

Pašnodarbinātais - pensionārs

29,89 %

29,71 %

28,66 %

Reģistrējies saimnieciskās darbības veicējs – nekustamā īpašuma apsaimniekotājs

26,26 %

29,02 %

27,52 %

Persona, kuru nodarbina darba devēja – ārvalsts nodokļu maksātājs, ja tās dzīvesvieta nav LR

33,18 %

33,19 %

32 %

Persona, kuru nodarbina darba devēja – ārvalsts nodokļu maksātājs (ES, EEZ, Šveice), ja tās dzīvesvieta ir LR

35,09 %

35,09 %

34,09 %

Iekšzemes darba ņēmējs – pensionārs pie darba devēja ārvalstnieka

30,30 %

30,13 %

 29,12 %

Iekšzemes darba ņēmējs – izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs pie darba devēja ārvalstnieka

32,82 %

32,55 %

  31,48 %

Brīvprātīgā likme pensijai

26,74 %

26,60 %

25,16 %

Brīvprātīgā likme pensijai, invaliditātes, maternitātes pabalsta, slimības, vecāku apdrošināšanai

33,18 %

33,19 %

32 %

Brīvprātīgā likme mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja darbiniekam

35,09 %

35,09 %

34,09 %

Brīvprātīgā likme MUN pensionāram

30,30 %

30,13 %

29,12 %

Brīvprātīgā likme MUN – izdienas pensijas saņēmējam vai invalīdam – speciālās pensijas saņēmējam

32,82 %

32,55 %

  31,48 %